SCADA ENERGY MANAGEMENT

SCADA SYSTEM

SCADA เป็นโปรแกรมบริหารการจัดการเพื่อการสื่อสารข้อมูล บันทึกข้อมูล และควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติ แบบ Real-Time สําหรับระบบตรวจวัดทั่วไป หรือทํางานเฉพาะด้าน เช่น Energy Management System, BOD/COD Online, CEMs Online โปรแกรมออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงรองรับการทํางานตั้งแต่ชุดคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ไปจนถึงระบบ Network ขนาดใหญ่ และ Cloud Based System สามารถใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม และงานด้านวิศวกรรมต่างๆเช่น งานโทรคมนาคมสื่อสาร, การประปา, Energy Management, Oil & Gas, การบำบัดน้ำเสีย, การขนส่ง, โรงไฟฟ้า เป็นต้น

Energy Management
SCADA Imprementation

IMPREMENTATION

ปรับระบบเพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม

ระบบ พัฒนาและออกแบบ โดย ทีมงานชาวไทย ทำให้การบริการ ปรับ หรือImplementation ให้ใช้งานได้ เช่น การปรับให้ทำงานร่วมกับ Device ต่างๆ การปรับให้ทำงานร่วมกับระบบ จัดการความปลอดภัยในโรงงาน หรือ

การปรับให้สื่อสารข้อมูลระบบต่างในอุตสาหกรรมเช่น CMMS สามารถทำได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 

FUNCTIONALITY

 • การสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ และการสั่งควบคุมอุปกรณ์
 • การแสดงผลข้อมูลผ่านกราฟแบบ Real Time
 • การแสดงผลข้อมูลผ่าน HMI (Human Machine Interface)
 • การบันทึกข้อมูล มีโครงสร้างมาตรฐานและสามารถเก็บข้อมูลจำนวนมาก
 • การคำนวนสูตร เพื่อคำนวนค่าแบบต่างๆแบบ Real-Time เพื่อการวิเคราะห์
 • การแจ้งเตือนผ่านระบบ Email,SMS, Line, Online SMTP
 • ส่งออกข้อมูลไปยังระบบอื่นได้ผ่าน Protocal Modbus TCP/IP
 • สามารถส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางผ่าน RTU/Local Server กับ Center Server
 • สามารถกำหนดรหัสผ่านสำหรับการใช้งาน
 • มีระบบยืนยันตัวและกําหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน
 • มีระบบบันทึกและตรวจสอบประวัติการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน
Function การทำงานระบบ SCADA

ENERGY MANAGEMENT

 • สื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ Power Meter ได้หลากหลายรุ่น
 • สามารถสร้างและจัดกลุ่มของ Power Meter ขึ้นภายในโปรแกรมได้ไม่จํากัด
 • สามารถสร้าง Virtual Power Meter ขึ้นภายในโปรแกรมได้จากการ Mapping ค่าที่อ่าน ได้จากอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น PLC
 • สามารถกําหนด Profile ประเภทการใช้ไฟฟ้าได้เอง เช่น Flat Rate, Progressive Rate, TOD หรือ TOU
 • มีระบบ Advanced Energy เพื่อแสดงค่าข้อมูลทางพลังงานในเชิงสรุป เช่น ค่าหน่วย หรือค่าไฟฟ้าที่ใช้แยกตามรายวัน รายเดือน รายปี รวมถึงค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า สูงสุด (Max Demand) เป็นต้น โดยสามารถนําไปแสดงผลผ่านหน้าจอ HMI หรือระบบ รายงานได้
 • แสดงข้อมูลรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า กรณีระบบ Energy Management Syste
SCADA Reporting

REPORTING

 • Web Basr Report  
 •  ระบบรายงานผ่านเครือข่าย Intranet, Internet หรือ VPN ได้
 • กําหนดข้อมูลที่จะแสดงผลได้เอง ทั้งแบบ
 •  Google Map API
 •  HMI (Human Machine Interface)
 •  กำหนดรายงานในรูปแบบตาราง, แบบกราฟได้ 
 • รองรับการกรอกข้อมูลย้อนหลังเพื่อนําข้อมูลจากระบบอื่น มาแสดงผลร่วมกันได้
 • สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลและส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel, PDF, CSV ได้
 •  รองรับการสร้างรายงานแบบอัตโนมัติตามคาบเวลาที่กําหนด

SITE REFERENCE

THAI SCADA SITE REFERENCE
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy