ไวรัสโคโรน่าเแพร่เชื้อสู่มนุษย์ได้อย่างไร?
ไวรัสโคโรน่ามีประจุเป็นบวก ในขณะที่เซลล์ของมนุษย์มีเป็นลบ ไวรัสโคโรน่าจึงสามารถเกาะติดเซลล์มนุษย์ที่มีประจุตรงข้ามกันและแพร่เชื้อเข้าสู่มนุษย์ได้
SHYCOCAN ช่วยป้องกันได้อย่างไร?
SHYCOCAN คือเครื่องลดการกระจายไวรัสโคโรน่า ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดการแพร่ระบาดได้ถึง 99.9% โดยวิธีปล่อยประจุโฟตอนซึ่งเป็นประลบ จำนวนหลายล้านหน่วยต่อวินาที อิเล็คตรอนเล็กๆของโฟรตรอนจะลอยไฟเกาะไวรัสและจะทำให้ประจุบวกของไวรัสมีค่าเป็นกลาง ทำให้ไวรัสไม่สามารถแพร่กระจายสู่คนได้
SHYCOCAN จะปลอดภัยแค่ไหน?
SHYCOCAN ไม่มีไอออนสู่อากาศ ปราศจากอนุภาคโอโซนซึ่งมีอันตรายต่อระบบหายใจของมนุษย์, ไม่มีแสง UV และสารเคมีใดๆ ปลอดภัยทั้งคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม
มั่นใจได้อย่างไรว่าปลอดภัย?
SHYCOCAN ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันและ LAB TEST ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยมากกว่า 20 รายการ ดูได้ที่ Check test detail on  https://shycocancorp.com/reports/

 

SHYCOCAN REPORT

SHYCOCAN ได้มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ โดยผ่านหน่วยงานทดสอบระดับโลกมากกว่า 20 หน่วยงาน รวมถึงการทดสอบจากสถาบันในประเทศไทย ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์

 Download Report https://drive.google.com/drive/folders/1bXNbarVVSIYGQvaH8hsSw_f6X80uOVBe?usp=sharing

การรับรองจากองค์กรระดับโลกให้ SHYCOCAN

ถาม - ตอบ กับ SHYCOCAN

ใครคือผู้ประดิษฐ์  SHYCOCAN®  

ผู้ประดิษฐ์คือ Dr. Rajah Vijay Kumar ประธานและ CSO ของ Scalene Cybernetics เมืองเบงกาลูรู ประเทศอินเดีย เขาคิดค้นและจดสิทธิบัติการออกแบบและการประกอบ PMEE ที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งทำจากโลหะผสมพิเศษที่พัฒนาการปล่อยพลังงาน ในการสร้างเมฆ โฟตอน ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ

การทดสอบในห้องปฏิบัติการระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL) สำหรับ  SHYCOCAN®

ได้ทำการทดสอบต่อต้านไวรัส Active Infective SARS-CoV-2 โดยสถาบัน TNO ประเทศเนเธอร์แลนด์ในห้องปฏิบัติการ BSL-3เพื่อ ทดสอบการปนเปื้อนมาตรฐานโดยใช้ Bacteriophage MS2 พบว่ามีปริมาณไวรัสลดลง 99.994% (>4Log10) เมื่อสัมผัสกับ SCALENE SHYCOCAN® ผลการทดสอบด้วยตัวแทนสายวิวัฒนาการมาตรฐาน EPA พบว่าลดลง 99.963% การทดสอบเพิ่มเติมกับสายพันธุ์ Influenza B แสดงให้เห็นว่ามีการกำจัดปริมาณไวรัสที่คาดไว้เมื่อสัมผัสกับเมฆอิเล็กตรอนจาก  SHYCOCAN®

มีการทดสอบเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างกับ SCALENE SHYCOCAN®

การทดสอบความปลอดภัยโดย Underwriters Laboratory (UL) ได้รับเครื่องหมาย CE Class I ในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังได้ทำการทดสอบความปลอดภัยในการปล่อยโอโซนและการศึกษาจากการวิจัยภาคสนามสำหรับความหนาแน่นของอิเล็กตรอน ที่ปล่อยออกมา

SHYCOCAN® มีการรับประกันหรือไม่ อย่างไร

SHYCOCAN® มีการ รับประกัน 1 ปี และมีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยตลอด 5 ปีไม่มีค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองใดๆ

SHYCOCAN® ใช้เวลานานเท่าใดในการทำงานของการปล่อยโปรตรอนในพื้นที่

เมื่อเปิดเครื่อง  SHYCOCAN® จะทำหน้าที่ ทันที  โฟตอน/อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมาก ได้มีทดสอบเพื่อวัดความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในพื้นที่ที่กำหนด อิเล็คตรอนโฟรตรอนจะใช้เวลาครอบคลุมพื้นที่ 100 ตารางเมตรภายใน 15 นาที

SHYCOCAN® ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าใด

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ  SHYCOCAN® เทียบเท่ากับหลอดไฟขนาด 40 วัตต์

จำเป็นต้องใช้ UPS  อย่างต่อเนื่อง  กับ  SHYCOCAN® หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องใช้ อย่างไรก็ตาม อาจแนะนำให้ใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)กรณีที่พื้นที่มีความขัดข้องทางไฟฟ้าบ่อยๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการหยุดทำงาน เพราะ SHYCOCAN®ไม่มีแบตเตอรี่สำรองในตัวอุปกรณ์

SHYCOCAN® ปลอดภัยหรือไม่ มันผลิตโอโซนหรือไม่?

Underwriters Laboratory (UL) ได้ทำการทดสอบความปลอดภัยอย่างครอบคลุมสำหรับอุปกรณ์และเครื่องหมาย CE ของสหภาพยุโรป  และได้รับการจัดอันดับ SHYCOCAN® ใน Class I  
SCALENE SHYCOCAN® ไม่ผลิตก๊าซโอโซนที่เป็นอันตราย (Refer:SSTx LLC, Report No: SHY-OZ-05072020, Test No: SHY-2306-50-1, ออกวันที่ 16 พฤษภาคม 2020 ในสหรัฐอเมริกา)

สามารถหยุดสวมหน้ากาก/ถุงมือ หรือไม่เว้นระยะห่างทางสังคมได้หรือไม่ หากฉันมี  SHYCOCAN®

ไม่ควรทำ เพราะ SHYCOCAN® มีจุดประสงค์เพื่อลดการแพร่ระบาด coronaviruses ที่ลอยอยู่ในอากาศหรือบนพื้นผิว ไม่ได้แทนที่แนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัย เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือการสวมหน้ากากและถุงมือ ควรปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่ออกโดยรัฐบาลและหน่วยงานด้านสุขภาพของคุณต่อไป

สามารถใช้  SHYCOCAN® ร่วมกับเครื่องปรับอากาศได้หรือไม่?

ไม่มีปัญหาใดๆ ในการใช้   SHYCOCAN® กับเครื่องปรับอากาศ   ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับการติดตั้งและการใช้งาน

SHYCOCAN® สามารถรักษาผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ได้หรือไม่?

SHYCOCAN® ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

ตำแหน่งใดดีที่สุดที่จะติดตั้ง SHYCOCAN®

แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ 1 เครื่องต่อ  1,000 ตารางฟุต (100 ตรม.) และติดตั้งบริเวณทางเข้าของห้องหันส่วนด้านหน้าเครื่องไปในตัวห้องเพื่อ ทำให้การปล่อยโฟตรอนไปทั่วถึงทั้งห้อง

เราต้องเปิดหน้าต่างไว้เสมอเมื่อใช้   SHYCOCAN® หรือไม่

SHYCOCAN® ทำงานได้ดีที่สุดในพื้นที่ปิด และมีไว้สำหรับใช้ภายใต้สภาวะปกติ ทั้งนี้ประตูหน้าต่างหรือประตูเปิดภายใต้สภาวะปกติจะไม่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของ   

มีข้อจำกัด ข้อควรระวัง หรือข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้ SHYCOCAN® หรือไม่

การใช้และข้อควรระวังเช่นเดียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  คือ โปรดเก็บให้ห่างจากน้ำและสปริงเกอร์   ไม่แนะนำให้ติดตั้ง  SHYCOCAN® ให้สูงขึ้นจากผนังในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดแผ่นดินไหว หากพื้นที่มีแนวโน้มที่จะเกิดแผ่นดินไหว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า  SHYCOCAN® นั้นปลอดภัยและอยู่บนโต๊ะหรือบนแท่น แทนที่จะเป็นขายึด

SHYCOCAN® มีเสียงดังเมื่อเปิดเครื่องหรือไม่ ระดับของเอาต์พุตเสียงเป็นเท่าไหร่

ระดับความดังของเสียงเช่นเดียวกับพัดลมในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป  SHYCOCAN® จะมีเสียงฮัมบริเวณด้านหลังที่43-48 dBA  ในขณะที่อุปกรณ์เปิดอยู่ที่

จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ ชิ้นส่วน หรือวัสดุหลังจากใช้งานไประยะหนึ่งหรือไม่

ไม่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่หรือวัสดุสิ้นเปลืองตลอดอายุการใช้งาน


สามารถเปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน/ตลอดทั้งปี 365 วันหรือไม่

ไม่มีปัญหาในการใช้งาน 24/7 แต่ทั้งนี้ ขอแนะนำให้คุณปิดอุปกรณ์เมื่อไม่อยู่ในสถานที่เป็นเวลานาน


สามารถเข้าถึงไวรัสในทุกซอกทุกมุม พื้นที่เงา พื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่นรอยแยก รอยแตก ด้านในของพื้นผิวที่มีรูพรุนหรือไม่

SHYCOCAN®  ออกแบบมาเพื่อให้อิเล็กตรอนกระจายไปทั่วห้องอย่างอิสระและสามารถเข้าถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงข้างต้นได้ แต่ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าอิเล็กตรอนไม่สามาถผ่านวัตถุที่เป็นของแข็ง เช่น ผนัง กระจก พาร์ทิชัน ฯลฯ


วิธีการติดตั้ง  SHYCOCAN®  เป็นอย่างไร

ขอแนะนำให้ใช้ตัวยึดติดผนังในระดับความสูงที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงได้ หรืออาจติดตั้งบนแท่นขาตั้ง(Optional)เพื่อต้องการที่จะยกจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง  ความสูงที่แนะนำคือ 7-8 ฟุตจากพื้น( 2.5-3.5 เมตร)
ไม่แนะนำให้ติดตั้ง  SHYCOCAN® ให้สูงขึ้นจากผนังในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดแผ่นดินไหว หากพื้นที่มีแนวโน้มที่จะเกิดแผ่นดินไหว ควรติดตั้งบนแท่นขาตั้ง(Optional)แทนที่จะเป็นขายึด ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่ามาก  


ฉันสามารถใช้  SHYCOCAN® ในพื้นที่แบบเปิดได้หรือไม่

เราขอแนะนำให้ใช้  SHYCOCAN® เฉพาะในพื้นที่ปิดเท่านั้นเพราะ   SHYCOCAN® ไม่ได้รับการทดสอบการใช้งานกลางแจ้ง


SHYCOCAN® มีผลกระทบกับอุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ใกล้เคียงอย่างไร เช่น บันไดเลื่อน ลิฟต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงบำบัดน้ำเสีย Laptop  พื้นที่ที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

การรับรอง CE ของสหภาพยุโรปโดย Underwriters Laboratory ได้อนุมัติให้เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและในบ้าน และได้ผ่านตามมาตรฐาน  EMC/EMI  จึงไม่ผลต่อการใช้งานตามสภาพที่กล่าวมาข้างต้น

ผู้ใช้งาน SHYCOCAN บางส่วนในประเทศไทย

ลูกค้า SHYCOCAN ในไทย

แสดงเฉพาะ Reference ในประเทศไทย 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้