SOLAR ROOFTOP ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื่อลดค่าไฟ สำหรับอาคาร ธุรกิจ หน่วยงาน และบ้านพักอาศัย

SOLAR ROOFTOP การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟ เป็นการติดตั้งที่เรียกว่าระบบ ONGRID หรือ HYBRID โดย ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า หากการผลิตไฟฟ้าจากแผงพลังงานไม่พอกับการใช้งาน ก็จะไปดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯมาใช้ทดแทน ระบบนี้จะไม่มีการติดตั้ง Battery เพราะจะไม่มีการสำรองไฟไว้ใช้ช่วงกลางคืน

การพิจารณาความคุ้มค่าการลงทุน มีความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันมากน้อยแค่ไหน การจะลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ระบบ HYBRID จะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนเป็นหลักก่อน หาก  บ้าน  ไม่มีการใช้ไฟช่วงกลางวัน หรือใช้ไฟน้อย หรือโรงงานที่มีการผลิตช่วงกลางคืนมากกว่า   ก็จะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นหากบ้าน หรืออาคาร /โรงงาน ที่ใช้ไฟ หรือมีกิจกรรมในช่วงกลางวันสม่ำเสมอ ราวๆ 50% ขึ้นไปของบิลค่าไฟ โดยให้คำนึงถึงการใช้งานในช่วงสถานการณ์ปกติ  จึงจะเหมาะสมที่จะลงทุน  

พื้นที่บนหลังคาไม่ได้มีผลในการติดตั้ง แต่ขนาดของพื้นที่ก็เป็นตัวกำหนด ยูนิตไฟฟ้าที่จะผลิต และลักษณะโครงสร้างหลังคา หากเป็นโครงสร้างเก่าไม่แข็งแรงก็อาจจะต้องมีการออกแบบหรือดัดแปลงใหม่ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ  จะคำนวณการรับน้ำหนักของหลังคา โดยวิศวกรโยธาระดับสามัญ (วิศวกรระดับสูง) พร้อมยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (อ.1) และขออนุญาติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต้องขออนุญาติหน่วยงานไหนบ้าง

  
 1. พื้นที่ติดตั้งแผงไม่เกิน 160 ตารางเมตร นน. เฉลี่ยไม่เกิน 20 กก. ต่อ ตารางเมตร ให้ยื่นรายการคำนวณความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา ลงนามรับรองโดยวิศวกร โยธา และยื่นแจ้งเพื่อทราบที่ สนง. โยธา ท้องถิ่น (สำนักงานเขต,อบจ)
2. ยื่นแบบแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ที่ สกพ.

3. ยื่นขอขนานไฟ กับระบบไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) พร้อมแบบ Single Line Diagram โดยมี ภาคีวิศวกรไฟฟ้า เซ็นต์แบบเป็นอย่างน้อย 

บ้านพักอาศัย มิเตอร์ 1 เฟส สามารถติดแบบออนกริด ขนาดไม่เกิน 5 กิโลวัตต์(kW.)  และมิเตอร์ 3 เฟส สามารถติดได้ขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kW.) โดยยึดถือกำลังไฟฟ้า DC หรือกำลังไฟฟ้ารวมของแผงโซล่าเซลล์ 

 บริษัทฯให้บริการดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาติ  และภาคธุรกิจที่ต้องการสินเชื่อ ยินดีแนะนำให้คำปรึกษาเพื่อขอสินเชื่อและดำเนินการยื่นขอสนับสนุนกรณีมีโครงการสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนจากภาครัฐ

งบประมาณการติดตั้ง SOLAR ROOFTOP

 สนใจติดตั้ง ติดต่อสอบถามเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่ ฟรี ในเขต กรุงเทพ และปริมณฑล  Click

Powered by MakeWebEasy.com