เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ SOLAR HYBRID Inverter Multi VRF

Last updated: 2020-12-19  |  927 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ SOLAR HYBRID Inverter Multi VRF

 

ระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) เป็นระบบเครื่องปรับอากาศ แบบรวมศูนย์ เพราะคอยล์ร้อน (outdoor unit) 1 ตัวสามารถติดตั้งคอยล์เย็น (indoor unit) ได้หลายตัวและหลายชั้นของอาคาร โดยคอยล์เย็นจะแยกการทำงานโดยอิสระ จึงสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ระบบนี้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดของการทำความเย็นและจำนวน ตัวเครื่องที่ทำการติดตั้งได้ ระบบนี้จึงเป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่นิยมใช้ในอาคารขนาดใหญ่ เพราะประหยัดพื้นที่ติดตั้ง และความสวยงามของอาคาร สถานที่

 

ประโยชน์การติดตั้ง

 ระบบนี้เป็นเทคโนโลยีที่ควบคุมการจ่ายปริมาณสารทำความเย็นโดยตรงโดยติดตัวควบคุมการจ่ายสารทำความเย็นไว้ที่ตัวคอยล์เย็น (Indoor Unit) ทำให้ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ และประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับระบบปรับอากาศอื่น ๆ นอกจากนั้นยังมีระบบปรับปรุงคุณภาพของอากาศให้ดีขึ้นได้ด้วยการระบายอากาศลดความชื้น และกระบวนการอื่นๆ ทำให้ผู้ใช้งานมีอยู่ในสภาวะสบายตลอดเวลา

 • ประหยัดพลังงานสูงสุด ในช่วงเวลาที่สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างเต็มที
 • ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าปกติร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ
 • พลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการผลิตด้วยแสงอาทิตย์ ยังสามารถนำไปจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ในอาคารเดียวกันได้
 • บริหารจัดการข้อมูลการผลิต และการใช้พลังงานผ่านระบบควบคุมส่วนกลางระยะไกลได้
 • ระบบปรับอากาศที่ Condensing Unit (คอยล์ร้อน ตัวที่มีคอมเพรสเซอร์อยู่ข้างใน) 1 ชุด สามารถเชื่อมต่อกับ Indoor Unit (คอยล์เย็น หรือ แฟนคอยล์) ได้มากกว่า 60 ชุด โดยขึ้นอยู่กับ ขนาดบีทียู ของคอยล์ร้อน
 • Indoor Unit หรือ คอยล์เย็น 
 •  สามารถ แยกการควบคุมแอร์ Indoor Unit หรือ คอยล์เย็น ได้อย่างอิสระ
 • การเดินท่อน้ำยา สามารถทำได้ในระยะที่ไกล กว่าแอร์ระบบทั่วไปเป็นอย่างมาก จึงสามารถหาตำแหน่งวาง Condensing Unit หรือ คอยล์ร้อน ได้ง่าย และเข้ากับงานโครงสร้างของแต่ละอาคารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศจากส่วนกลาง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลา เปิด-ปิด ล่วงหน้า, ตั้งอุณหภูมิแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน, เลือกที่จะปิด หรือเปิดเครื่องปรับอากาศแต่ละโซน แต่ละห้อง, อนุญาต หรือ ไม่อนุญาตให้ทาง user หรือผู้ใช้งานปรับอุณหภูมิ เป็นต้น

  

การออกแบบ
สำรวจหรือออกแบบคำนวนขนาดคอยล์เย็นให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละห้อง แล้วจึงทำการคำนวนขนาดคอยล์ร้อน โดยเลือกจากค่าการทำความเย็นทั้งหมดให้เพียงพอ หลังจากนั้นออกแบบการเดินท่อน้ำยา และขนาดท่อน้ำยา


วิธีการคำนวณหาค่า BTU

BTU=พื้นที่ห้อง (กว้างxยาว) x ค่าตัวแปร

ค่าตัวแปร

700-800 สำหรับห้องนอนหรือห้องที่มีความร้อนน้อย
800-900 สำหรับห้องรับแขก หรือห้องที่มีความร้อนปานกลาง-มาก
900-1000 สำหรับห้องทำงาน ห้องออกกำลังกาย หรือห้องที่มีความร้อนมาก หรือฝ้าสูง
1000-1200 สำหรับร้านค้า หรือสำนักงานที่มีคนอยู่มาก

หากฝ้าเพดานสูงกว่า 2.5 เมตร มีคนจำนวนมาก หรือมีคอมพิวเตอร์มาก ให้บวก BTU เพิ่มอีกประมาณ 5%


SOLAR HYBRID VRF เหมาะกับการติดตั้งสำหรับอาคารที่ใช้เครื่องปรับอากาศในเวลากลางวัน เช่น

 • อาคารสำนักงาน
 • ร้านค้า คลังสินค้า
 • โรงแรม รีสอร์ท
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • บ้านพักอาศัย
 • โรงเรียน
SOLAR HYBRID VRF CATALOG

Powered by MakeWebEasy.com